Magical Difference

  Sự Khác Biệt Kỳ Diệu

hotline: 0903.69.41.69

Thiết Bị Xét Nghiệm

 • Máy phân tích huyết học Z3

  Máy phân tích huyết học Z3

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang Finecare Plus 113

  Máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang Finecare Plus 113

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Micropipet cố định

  Micropipet cố định

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Dụng cụ rút mẫu xét nghiệm - Microlit

  Dụng cụ rút mẫu xét nghiệm - Microlit

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Dụng cụ rút mẫu xét nghiệm - Micropipette

  Dụng cụ rút mẫu xét nghiệm - Micropipette

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Máy đo đông

  Máy đo đông

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Máy phân tích sinh hóa hoàn toàn tự động KHA-420

  Máy phân tích sinh hóa hoàn toàn tự động KHA-420

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Máy phân tích sinh hóa KHA/220

  Máy phân tích sinh hóa KHA/220

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Máy phân tích điện

  Máy phân tích điện

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Máy phân tích huyết học tự động SMART-I

  Máy phân tích huyết học tự động SMART-I

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Máy phân tích nước tiểu KH-100

  Máy phân tích nước tiểu KH-100

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Máy li tâm 6 ống Centrifuge LC-04R

  Máy li tâm 6 ống Centrifuge LC-04R

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Máy Xét Nghiệm Sinh Hóa Bán Tự Động SCOUT V

  Máy Xét Nghiệm Sinh Hóa Bán Tự Động SCOUT V

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

  Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • NEW PRP PRO KIT \

  NEW PRP PRO KIT \"TÁCH HUYẾT TƯƠNG GIÀU TIỂU CẦU\"

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Giấy in Trắng Đen UPP110S

  Giấy in Trắng Đen UPP110S

  156,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Viên Sát Khuẩn PRESEPT

  Viên Sát Khuẩn PRESEPT

  600,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Xenetix 300mg

  Xenetix 300mg

  240,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Bơm Tiêm 10ml

  Bơm Tiêm 10ml

  105,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • MÁY SINH HÓA BÁN TỰ ĐỘNG Urit 810

  MÁY SINH HÓA BÁN TỰ ĐỘNG Urit 810

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Máy xét nghiệm huyết học tự động URIT-3000

  Máy xét nghiệm huyết học tự động URIT-3000

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Máy phân tích điện giải URIT-910Plus

  Máy phân tích điện giải URIT-910Plus

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Máy thử nước tiểu Urit 50

  Máy thử nước tiểu Urit 50

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Test HBsAg que 3mm HT/Htg 50T/h Abon

  Test HBsAg que 3mm HT/Htg 50T/h Abon

  13,000 đ

  Mã sản phẩm:

  TOP