Magical Difference

  Sự Khác Biệt Kỳ Diệu

hotline: 0903.69.41.69

Thiết Bị Xét Nghiệm

 • Máy li tâm 6 ống Centrifuge LC-04R

  Máy li tâm 6 ống Centrifuge LC-04R

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Máy Xét Nghiệm Sinh Hóa Bán Tự Động SCOUT V

  Máy Xét Nghiệm Sinh Hóa Bán Tự Động SCOUT V

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

  Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • NEW PRP PRO KIT \

  NEW PRP PRO KIT \"TÁCH HUYẾT TƯƠNG GIÀU TIỂU CẦU\"

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Giấy in Trắng Đen UPP110S

  Giấy in Trắng Đen UPP110S

  156,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Viên Sát Khuẩn PRESEPT

  Viên Sát Khuẩn PRESEPT

  600,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Xenetix 300mg

  Xenetix 300mg

  240,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Bơm Tiêm 10ml

  Bơm Tiêm 10ml

  105,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • MÁY SINH HÓA BÁN TỰ ĐỘNG Urit 810

  MÁY SINH HÓA BÁN TỰ ĐỘNG Urit 810

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Máy xét nghiệm huyết học tự động URIT-3000

  Máy xét nghiệm huyết học tự động URIT-3000

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Máy phân tích điện giải URIT-910Plus

  Máy phân tích điện giải URIT-910Plus

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Máy thử nước tiểu Urit 50

  Máy thử nước tiểu Urit 50

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Test HBsAg que 3mm HT/Htg 50T/h Abon

  Test HBsAg que 3mm HT/Htg 50T/h Abon

  13,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Kit thử nhanh chẩn đoán HBsAb - ABON

  Kit thử nhanh chẩn đoán HBsAb - ABON

  17,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Test nhanh HIV - Abon

  Test nhanh HIV - Abon

  24,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Lọ đựng nước tiểu

  Lọ đựng nước tiểu

  2,200 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ống nghiệm Chimigly

  Ống nghiệm Chimigly

  2,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ống nghiệm EDTA

  Ống nghiệm EDTA

  1,500 đ

  Mã sản phẩm:

 • Thuốc thử nhóm máu (Anti A, Anti B, Anti AB, O, Rh)

  Thuốc thử nhóm máu (Anti A, Anti B, Anti AB, O, Rh)

  225,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Que thử nước tiểu combi Screen 11TS

  Que thử nước tiểu combi Screen 11TS

  930,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Test thử viêm gan B HBsAg Abon 5mm

  Test thử viêm gan B HBsAg Abon 5mm

  14,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Test thử nhanh bệnh viêm gan b Alere Determine HBsAg

  Test thử nhanh bệnh viêm gan b Alere Determine HBsAg

  44,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • BioTracer HCV (Cassette)

  BioTracer HCV (Cassette)

  39,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Test HCV Abon

  Test HCV Abon

  14,000 đ

  Mã sản phẩm:

  TOP