Magical Difference

  Sự Khác Biệt Kỳ Diệu

hotline: 0903.69.41.69

Siêu Âm Người

 • Siêu âm Trắng Đen Phủ Màu - XF30B

  Siêu âm Trắng Đen Phủ Màu - XF30B

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Siêu âm 4D Doppler màu - Cansonic K2

  Siêu âm 4D Doppler màu - Cansonic K2

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Siêu Âm Color Doppler - Cansonic K10

  Siêu Âm Color Doppler - Cansonic K10

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Siêu Âm Xách Tay Phủ Màu BMV_BPU50A

  Siêu Âm Xách Tay Phủ Màu BMV_BPU50A

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Siêu âm Xách Tay - Canyearn A65

  Siêu âm Xách Tay - Canyearn A65

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 4D GE HEALTHCARE - VOLUSON: E8

  MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 4D GE HEALTHCARE - VOLUSON: E8

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 4D GE HEALTHCARE - VOLUSON: E10

  MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 4D GE HEALTHCARE - VOLUSON: E10

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 4D GE HEALTHCARE - VIVID: T8

  MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 4D GE HEALTHCARE - VIVID: T8

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 4D GE HEALTHCARE - VIVID: E9

  MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 4D GE HEALTHCARE - VIVID: E9

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 4D GE HEALTHCARE - VIVID: S70

  MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 4D GE HEALTHCARE - VIVID: S70

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 4D GE HEALTHCARE - VIVID: S5

  MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 4D GE HEALTHCARE - VIVID: S5

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 4D GE HEALTHCARE - VOLUSON: 730-EXPERT

  MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 4D GE HEALTHCARE - VOLUSON: 730-EXPERT

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 4D GE HEALTHCARE - VOLUSON: 730-PRO

  MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 4D GE HEALTHCARE - VOLUSON: 730-PRO

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 4D GE HEALTHCARE - LOGIG: P5-PREMIUM

  MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 4D GE HEALTHCARE - LOGIG: P5-PREMIUM

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 4D GE HEALTHCARE - LOGIG: C5-PREMIUM

  MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 4D GE HEALTHCARE - LOGIG: C5-PREMIUM

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • MÁY SIÊU ÂM 4D DOPPLER MÀU CHUYÊN TIM SIUI APOGEE-3800

  MÁY SIÊU ÂM 4D DOPPLER MÀU CHUYÊN TIM SIUI APOGEE-3800

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • MÁY SIÊU ÂM XÁCH TAY DOPPLER MÀU 4D SIUI CTS-8800

  MÁY SIÊU ÂM XÁCH TAY DOPPLER MÀU 4D SIUI CTS-8800

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • MÁY SIÊU ÂM DOPPLER KỸ THUẬT SỐ SONOSCAPE S20

  MÁY SIÊU ÂM DOPPLER KỸ THUẬT SỐ SONOSCAPE S20

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • MÁY SIÊU ÂM TRẮNG ĐEN SONOSCAPE A8

  MÁY SIÊU ÂM TRẮNG ĐEN SONOSCAPE A8

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU TERASON USMART-3300

  MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU TERASON USMART-3300

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU TERASON 2000

  MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU TERASON 2000

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • MÁY SIÊU ÂM TRẮNG ĐEN FUKUDA UF550XDT

  MÁY SIÊU ÂM TRẮNG ĐEN FUKUDA UF550XDT

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • MÁY SIÊU ÂM TRẮNG ĐEN FUKUDA UF400AX

  MÁY SIÊU ÂM TRẮNG ĐEN FUKUDA UF400AX

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • MÁY SIÊU ÂM MÀU 3D ALOKA SSD-4000

  MÁY SIÊU ÂM MÀU 3D ALOKA SSD-4000

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

  TOP
  Chat Messenger Chat Zalo