Magical Difference

  Sự Khác Biệt Kỳ Diệu

hotline: 0903.69.41.69

Thiết Bị Xét Nghiệm

 • Kit thử nhanh chẩn đoán HBsAb - ABON

  Kit thử nhanh chẩn đoán HBsAb - ABON

  17,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Test nhanh HIV - Abon

  Test nhanh HIV - Abon

  24,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Lọ đựng nước tiểu

  Lọ đựng nước tiểu

  2,200 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ống nghiệm Chimigly

  Ống nghiệm Chimigly

  2,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ống nghiệm EDTA

  Ống nghiệm EDTA

  1,500 đ

  Mã sản phẩm:

 • Thuốc thử nhóm máu (Anti A, Anti B, Anti AB, O, Rh)

  Thuốc thử nhóm máu (Anti A, Anti B, Anti AB, O, Rh)

  225,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Que thử nước tiểu combi Screen 11TS

  Que thử nước tiểu combi Screen 11TS

  930,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Test thử viêm gan B HBsAg Abon 5mm

  Test thử viêm gan B HBsAg Abon 5mm

  14,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Test thử nhanh bệnh viêm gan b Alere Determine HBsAg

  Test thử nhanh bệnh viêm gan b Alere Determine HBsAg

  44,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • BioTracer HCV (Cassette)

  BioTracer HCV (Cassette)

  39,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Test HCV Abon

  Test HCV Abon

  14,000 đ

  Mã sản phẩm:

  TOP